Równowagi i niewydolność nerek

Niewydolność nerek może prowadzić do zaburzeń równowagi: kwasowo-zasadowej oraz wodno-elektrolitowej. Dziś spróbujemy zająć się obiema z nich, a także omówić, co się dzieje, gdy przestają one być zrównoważone. Równowagi i niewydolność nerek – o...