Wentylacja mechaniczna w ARDS/COVID-19 dla nieanestezjologów

Nikt nie wie do końca, co czeka nas niebawem – doświadczenia z innych krajów pokazują jednak możliwe scenariusze. Jeden z nich to konieczność zaopatrzenia oddziału intensywnej terapii przez pielęgniarki i lekarzy specjalności innych niż...