Jet Ventilation

Powracamy odcinkiem podsumowującym fizjologię, fizykę i główne założenia „jeta”.HFJV i LFJVfizjologia: prawo Hagena-Poiseuille’a, efekt Venturiego = entrainment, dyfuzja, koaksjalny przepływ, gradienty stężeńcechy charakterystyczne wentylacji jetwskazania i przeciwwskazaniaustawienia jeta, parametry zależneprowadzenie znieczulenia.Miłego słuchania!