Karetkoskop #1 – wezwanie do ciężarnej

Ścisły związek anestezjologii ze stanami ostrymi sprawia, że w wielu miejscach na świecie, gdzie medycyna ratunkowa nie funkcjonuje jako osobna specjalizacja, większość lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego to anestezjolodzy. By powiedzieć jednak prawdę, instalowanie...