Kultura błędu i Crisis Resource Management

Czy w anestezjologii jest miejsce na błędy? Udajemy, że ich nie ma, czy potrafimy z nimi pracować i wyciągać wnioski? Czy w ochronie zdrowia jest „kultura błędów”? Jak radzić sobie z sytuacją kryzysową i...