Download Category: Wytyczne i algorytmy

Checklisty ESA – stany nagłe (polskie tłumaczenie)

Checklisty ESA – stany nagłe (polskie tłumaczenie)

Checklisty ESA – stany nagłe (polskie tłumaczenie)Deklaracja Helsińska ESA/EBA wymaga, by w szpitalach były szybko dostępne protokoły postępowania w komplikacjach okołooperacyjnych. Na podstawie książki „The Anaesthetic Crisis Manual” Davida Borshoffa oraz wcześniejszego projektu ESA...