Reorganizacja OIT na czas epidemii COVID-19

W czasie epidemii COVID-19 dużym wyzwaniem jest zaplanowanie przekształcenia „normalnego” OIT w taki, który może sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą konieczność opieki nad pacjentami zakaźnymi. Poniżej dzielę się materiałami wypracowanymi w naszym oddziale. Pracując nad nimi, opieraliśmy się na wymienionych w sekcji „Źródła” materiałach.

Poniższe informacje przedstawiają tylko jeden ze sposobów reorganizacji OIT – zapewne na Twoim oddziale również odbyły się już takie dyskusje. Daj mi znać (najlepiej w komentarzach, wtedy skorzystają też inni), jeśli coś zrobilibyście inaczej (a zwłaszcza lepiej). Chętnie przyjmę każdy feedback, który pozwoli nam się lepiej przygotować.

Wszystkie materiały dotyczące COVID-19 zostały przez nas opracowane na podstawie zagranicznych artykułów i wytycznych. Podpieramy się wiedzą Surviving Sepsis Campaign, Association of Anaesthesiologists, ECDC, CDC, WHO i innych organizacji narodowych.

Wiedza dotycząca COVID-19 rozwija się jednak bardzo dynamicznie, dlatego zalecamy częste sprawdzanie aktualnych wytycznych na stronie Konsultanta Krajowego AiIT. Korzystanie z materiałów ze strony Laryngoskopu odbywa się na własną odpowiedzialność i zalecane jest ich dostosowanie do polityki wewnątrzszpitalnej oraz aktualnych wytycznych!

Kluczowe informacje:

 • w naszym OIT wytyczyliśmy trzy strefy: czerwoną (gorącą), żółtą (ciepłą) oraz zieloną (zimną),
 • staramy się umieścić w każdej strefę w niezbędne wyposażenie,
 • z uwagi na wyjątkowy charakter sytuacji, wprowadzamy gęsto rozwieszone pomoce wizualne,
 • konieczne okazuje się wprowadzenie specjalnych procedur, dotyczących między innymi intubacji, pobierania i transportu próbek do badań laboratoryjnych, gospodarki odpadami medycznymi.

Wszystkie pliki opracowane przeze mnie możesz pobrać tutaj (PDF) i tutaj (edytowalny plik OpenOffice). W swoim szpitalu możesz korzystać z nich z dowolnymi modyfikacjami. Jeśli chcesz wykorzystać je na swojej stronie, obowiązuje licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Zobacz też: Pacjent z ARDS – artykuł i podcast, Wytyczne Surviving Sepsis Campaign w COVID-19: tłumaczenie na polski przez Szymona

Nowe strefy na OIT

Niżej wymienione informacje bazują na wytycznych European Centre for Disease Prevention and Control.

W ramach tworzenia koncepcji planu przygotowania OIT niezbędne jest przede wszystkim wydzielenie trzech stref:

 • strefa czerwona – to obszar bezpośredniej opieki nad pacjentami
 • strefa żółta – to obszar dekontaminacji i zdejmowania środków ochrony indywidualnej
 • strefa zielona – to wszystkie obszary „czyste”

Poszczególne strefy powinny być wyraźnie oznaczone, np. kolorowymi liniami na podłodze oraz wyraźnymi informacjami dla personelu wchodzącego do którejkolwiek z nich.

Plakat informacyjny z przeglądem stref.
Kliknij, by pobrać pełny rozmiar.
Ten utwór, autorstwa Laryngoskop.eu jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Strefy nie są wytyczane raz na zawsze! Wraz z ewentualnym napływem kolejnych pacjentów ich granice będą się przesuwać. Warto pomyśleć od początku, jak będziemy eskalować granice strefy czerwonej i żółtej: gdzie będą one przebiegać przy jednym pacjencie? Przy trzech? Przy trzydziestu?

Zakładanie i zdejmowanie ŚOI odbywa się z pomocą asystenta. Zakładanie przeprowadzamy w strefie zielonej. ŚOI zdejmujemy w strefie żółtej.

Strefa zielona

Strefa zielona to strefa czysta. Tu przygotowywane będą leki, odpoczywać będzie personel, leczeni będą pacjenci wymagający intensywnej terapii z innych powodów, niż COVID-19. Nie obowiązują tu też szczególne zasady dotyczące ŚOI.

Zielona strefa jest miejscem założenia ŚOI dla personelu wchodzącego do żółtej strefy.

Plakat informacyjny umieszczony w strefie niskiego ryzyka – strefie zielonej.
Kliknij, by pobrać pełny rozmiar.
Ten utwór, autorstwa Laryngoskop.eu jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Strefa żółta

Strefa żółta to obszar, w którym dbamy o to, by kontaminacja ze strefy czerwonej nie przedostała się do „czystych” obszarów szpitala. Personel strefy żółtej odbiera próbki do badania, dekontaminuje worki na śmieci i przekazuje je do dalszej obróbki, i – przede wszystkim – pomaga w zdejmowaniu ŚOI personelowi strefy czerwonej. Strefa żółta dzieli się „wirtualnie” zgodnie z gradientem od ciemno- do jasnożółtej – odpowiada to malejącemu ryzyku kontaminacji. ŚOI (poza półmaską / maską chirurgiczną) ściąga się więc w strefie ciemnożółtej (blisko granicy ze strefą czerwoną), natomiast maskę – na granicy strefy żółtej i zielonej.

W co wyposażyć strefę żółtą?

 • odpowiednio dużo miejsca na bezpieczne ściąganie ŚOI w asyście innej osoby,
 • dwa krzesła, jasno oznaczone jako „brudne” lub „czyste”,
 • lustro, jeśli jest taka możliwość – pomaga w bezpiecznym zdejmowaniu ŚOI,
 • taboret lub stolik do przekazywania próbek do badań,
 • odpowiednia ilość środków dezynfekcyjnych (podczas dekontaminacji i zdejmowania ŚOI zużywa się ich bardzo dużo),
 • zamykane pojemniki na medyczne odpady zakaźne.
Plakat informacyjny umieszczony w strefie średniego ryzyka – strefie żółtej.
Kliknij, by pobrać pełny rozmiar.
Ten utwór, autorstwa Laryngoskop.eu jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Strefa czerwona

Strefa czerwona to obszar bezpośredniej opieki nad pacjentem. Personel w tej strefie ograniczany jest do niezbędnego minimum, a zmiany w niej (wg wytycznych ECDC) nie powinny trwać dłużej, niż dwie godziny. ŚOI powinny być dopasowane do wykonywanej procedury.

Procedury generujące aerozol: intubacja, resuscytacja, odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych, bronchoskopia, operacja i sekcja zwłok, indukcja plwociny, HFOT/CPAP – powinny być prowadzone w pomieszczeniu podciśnieniowym, o ile jest dostępne.

Tabela za: Public Health Ontario dotycząca minimalnego zabezpieczenia przy procedurach związanych z pacjentami chorymi na COVID-19

Zapewnianie bezpośredniej opieki pacjentowi z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19, wliczając pobieranie wymazu z gardła lub nosogardzieli Środki ochrony kontaktowej i kropelkowej, w tym: maseczka chirurgiczna, fartuch jednorazowy, rękawiczki, ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)
Procedury generujące aerozole przeprowadzone u pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Środki ochrony kontaktowej, kropelkowej i powietrznej, w tym: respirator N95 (sprawdzony pod kątem rozmiaru i szczelności), fartuch jednorazowy, rękawiczki, ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy), pomieszczenie podciśnieniowe, jeśli jest dostępne

Czas pracy w ŚOI nie powinien przekraczać 2 godzin (wg ECDC) lub 4 godzin (wg chińskiego podręcznika). Przed założeniem ŚOI należy wypić 1,5-2 litrów wody. Bezpośrednio po zdjęciu ŚOI konieczna jest rehydratacja.

Plakat informacyjny umieszczony w strefie wysokiego ryzyka – strefie czerwonej.
Kliknij, by pobrać pełny rozmiar.
Ten utwór, autorstwa Laryngoskop.eu jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Plakat informacyjny umieszczony przy wyjściu w strefie wysokiego ryzyka – strefie czerwonej.
Kliknij, by pobrać pełny rozmiar.
Ten utwór, autorstwa Laryngoskop.eu jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

W co wyposażyć strefę czerwoną?

Strefa czerwona powinna zawierać (w miarę możliwości) wystandaryzowane wózki, które pozwolą uniknąć przenoszenia wyposażenia między salami pacjentów.

Szczególne procedury u pacjenta z COVID-19

Intubacja

Jako procedura generująca aerozol, intubacja zaliczana jest do procedur o wysokim ryzyku kontaminacji. Poniżej znajdziesz wzór plakatu z wzorowanymi na włoskich infografikach zasadami intubacji.

checklista procedura intubacji u pacjenta z covid-19
Zasady intubacji pacjenta w strefie czerwonej, do powieszenia na ścianę.
Kliknij, by pobrać pełen rozmiar.
Ten utwór, autorstwa Laryngoskop.eu jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Pobieranie i przekazywanie próbek do badań laboratoryjnych

Ustal szczegółowe zasady transportu z laboratorium w swoim szpitalu!

Schemat blokowy przekazywania próbek między strefami.
Kliknij, by pobrać pełen rozmiar.
Ten utwór, autorstwa Laryngoskop.eu jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Przekazywanie próbek na granicy stref. Źródło: materiały szkoleniowe ECDC.

Gospodarka odpadami

Wszystkie odpady generowane w strefie czerwonej należy traktować jako zakaźne!
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami ustalone muszą zostać na poziomie poszczególnych szpitali.

Schemat blokowy postępowania z odpadami medycznymi.
Kliknij, by pobrać pełen rozmiar.
Ten utwór, autorstwa Laryngoskop.eu jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Newsletter

Jeśli chcesz, możesz zapisać się na newsletter Laryngoskopu:

Źródła

Staszek

Lekarz w trakcie specjalizacji. Pomysłodawca i naczelny AnestezjoPodcastu i strony Laryngoskop.eu. Entuzjasta nowoczesnych technologii w edukacji.

Może Ci się również spodoba

5 komentarzy

 1. 22 marca 2020

  […] reorganizacja OIT na czas epidemii: zestaw gotowych materiałów do dostosowania do własnych realiów […]

 2. 23 marca 2020

  […] reorganizacja OIT na czas epidemii: zestaw gotowych materiałów do dostosowania do własnych realiów […]

 3. 30 marca 2020

  […] Reorganizacja OIT na czas epidemii COVID-19 […]

 4. 1 kwietnia 2020

  […] Reorganizacja OIT na czas epidemii COVID-19 […]

 5. 4 kwietnia 2020

  […] Reorganizacja OIT na czas epidemii COVID-19 […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *