Mapa dostępności dantrolenu w Polsce

Niniejsza mapa jest efektem dyskusji, jaka wywiązała się pod postem Staszka o fragmencie zaleceń European Malignant Hyperthermia Group 2020 na naszym Facebooku. Zalecenia te precyzują, ile zapasów dantrolenu powinno znajdować się w szpitalu, aby możliwe było rozpoczęcie podawania wstępnego bolusa leku (2-2,5 mg/kg) w ciągu 5 minut od rozpoznania hipertermii złośliwej – oraz dalszego podania 2-2,5 mg/kg co 10 minut do czasu ustabilizowania stanu pacjenta.

Każdy szpital (lub inna jednostka stosująca leki potencjalnie wyzwalające hipertermię złośliwą) powinien posiadać 36 fiolek. Liczba ta zwiększa się do 48 fiolek, jeśli kolejne fiolki można uzyskać po minimum 30 minutach (np. pożyczając je z pobliskiego szpitala) oraz 60 fiolek, jeśli czas ten przekracza 1 godzinę.

Sprawdźmy zatem jak realnie wygląda dostępność dantrolenu w naszym kraju. Zapraszamy was do wypełniania ankiety, która pomoże nam zapełnić (oby w jak największym stopniu) poniższą mapę. Mamy nadzieję, że mapa ta stanie się przydatnym narzędziem do redukcji tachykardii w przypadku wystąpienia u waszego pacjenta hipertermii złośliwej (czego oczywiście nikomu nie życzymy).

Wypełnij formularz znajdujący się pod mapą lub kliknij (i podaj dalej) link: https://forms.gle/mhPAiY9CRfzf4WiU8

Zobacz mapę w większym rozmiarze

Pomóż nam i wypełnij inne ankiety AnestezjoPodcastu! ❤️
Jak znieczulasz? Ankieta SKN AiIT UMP
Jak się uczysz? – część druga