Anestezjologiczna Prasówka 7/2019

Anestezjologiczna Prasówka, czyli subiektywny wybór najciekawszych artykułów z ostatniego miesiąca, zawartych oczywiście w kilku najważniejszych pismach z dziedziny anestezjologii!

Anestezjologiczna Prasówka

TIVA na bazie propofolu zapewnia lepsze przeżycie w hepatektomii oraz operacjach raka wątrobowokomórkowego niż anestezja desfluranem

Duże badania sugerują, że technika stosowana w znieczuleniu może mieć wpływ na outcome oraz ryzyko przerzutów. Duże jednoośrodkowe badanie oceniło ten wpływ. Znieczulenie propofolem w porównaniu do desfluranu dawało rzadsze wznowy, mniej przerzutów odległych i dłuższą przeżywalność. Zależność ta musi znaleźć potwierdzenie w RCT.

Link

USG jako nowe narzędzie predykcyjne trudnych DO

Włoskie badanie prosto z Rzymu. U pacjentów laryngologicznych wykonywano serię badań głowicą liniową. Mierzono: najmniejszy dystans od cieśni tarczycy do skóry, najmniejszy dystans od skóry do kości gnykowej (DSHB), najmniejszy dystans od skóry do spoidła przedniego, najmniejszy dystans od skóry to tchawicy. DSHB skutecznie przewidywało zwiększone ryzyko trudnej wentylacji na maskę.

Link

Blok przykręgowy a przeżywalność 5-letnia w mastektomii

Badacze w San Francisco w swoim badaniu na grupie ponad 1000 kobiet przechodzących mastektomię i mogących pochwalić się co najmniej 5-letnim follow upem wykazali, że blok przykręgowy ze znieczuleniem dożylnym propofolem zmniejsza śmiertelność, częstość wznowy lub przerzutów odległych około dwukrotnie. To wyraźny sygnał, że to, jak robimy znieczulenie może mieć wpływ na skutki leczenia jako takiego.

Link

Przegląd ratunkowych strategii analgetycznych w zaostrzeniach neuralgii nerwu trójdzielnego

Tym razem Anestezjologiczna Prasówka prezentuje tekst z kategorii leczenia bólu. W BJA opublikowano podsumowanie szeregu badań dotyczących różnych strategii leczenia bólu neuralgicznego. Zadowalający poziom dowodów osiągnęły różne rodzaje terapii: anestetyki lokalne (do nerwu ocznego, śluzówki, trigger pointu, podawanie dożylne I bloki nerwowe), leki przeciwdrgawkowe, agoniści serotoniny, sumatryptan.

Link

Airway closure w laparoskopii otyłych

Zamknięcie dróg oddechowych, definiowane jako brak komunikacji między proksymalnymi drogami oddechowymi, a pęcherzykami wskutek zapadania się dróg oddechowych. Występuje u relatywnie wielu otyłych pacjentów podczas znieczulenia ogólnego. W przypadku pneumoperitoneum w pozycji Trendelenburga ciśnienie otwarcia dróg oddechowych wzrasta proporcjonalnie do ciśnienia w przełyku I otrzewnej. W konsekwencji ciśnienie przezpęcherzykowe nie zmienia się. Zamknięcie dróg oddechowych powoduje niedoszacowanie realnego ciśnienia panującego w pęcherzykach. Fenomen ten powoduje powstanie progu ciśnienia, który musi być przekroczony dla realnej wentylacji płuc. Ciekawe wykresy i fizjologiczne rozkminy, polecamy.

Anesthesiology 2019; 131:58–73. DOI: 10.1097/ALN.0000000000002662

Holter BP i korelacja ciśnienia przed indukcją z wartościami z prawdziwego życia

W Anesthesiology badanie oceniające korelację między ciśnieniem przedindukcyjne z ciśnieniami z holtera EKG w innym dniu; tylko słaba korelacja – nie może być parametrem zastępczym. Ciśnienia po indukcji często są niższe niż najniższe ciśnienie nocne.

Przedłużone podawanie ketaminy z pregabaliną w prewencji bólu przewlekłego po operacji kardiochirurgicznej

Autorzy używali w operacjach kardiochirurgicznych premedykacji pregabaliną 150 mg, a następnie podawali ją 2x dz. Przez 2 tygodnie. Niewielka subpopulacja pacjentów dostawała także przez pierwsze 3 dni ketaminę. W obu grupach natężenie bólu po 3 I 6 msc było niższe niż w kontroli.

Link

Efektywność USG w identyfikacji PP u otyłych położnic

Badanie USG przed punkcją może ułatwić znieczulenie podpajęczynówkowe w ułożeniu na boku u pacjentek z BMI 35-43. W przeprowadzonym badaniu poprawiło one first attempt success, zmniejszyła liczbę prób, skróciło całkowity czas procedury I zwiększając zadowolenie pacjentki.

Link

Blok prostownika grzbietu w analgezji pooperacyjnej

Blok płaszczyzny mięśnia prostownika grzbietu opisano po raz pierwszy w 2016 roku I od tego czasu zdobywa on rosnącą popularność. Stosowano go wielokrotnie do operacji torakochirurgicznych, ale w ostatnim czasie także do operacji nadbrzusza. Pomimo, że dokładny mechanism nie jest znany, badacze w A&A wykazali w RCT jego skuteczność.

Link

Kolejna Anestezjologiczna Prasówka pojawi się już w czerwcu!

Zobacz inne odcinki naszego podcastu!

Staszek

Lekarz w trakcie specjalizacji. Pomysłodawca i naczelny AnestezjoPodcastu i strony Laryngoskop.eu. Entuzjasta nowoczesnych technologii w edukacji.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *